Àrticantàrtic : Alicia Kopf

ÀRTICANTÀRTIC, una exploració.

"A la fi el Pol!!! El premi de 3 segles, el meu somni i ambició durant 23 anys. Meu a la fi..."

Robert Edwin Peary

El fons blanc sobre el que es desplega l'èpica polar realça el grau d’abstracció d’un objectiu geogràfic tan poc tangible com són unes coordenades sobre el pla.
Què ha portat tants homes a intentar conquerir espais blancs, sense aparent interès
comercial o estratègic? Què és… i com es representa una conquesta?

Has començat un viatge interior que condueix de la pàgina als pols magnètics.

Procés >

...............................................................................

Imatges:

1. Conquesta del Pol Sud. Expedició Roald Amundsen, 14 de desembre de 1911.
2. Certificat de l’arribada de Robert Edwin Peary al Pol Nord. Comitè d’Afers Navals, Càmara dels Representants. E.U.A. 21 de gener de 1911.

...............................................................................

ÀRTICANTÀRTIC, an exploration

"Finally I have reached the Pole!!! The prize of three centuries, my dream and ambition for the last 23 years...Mine, in the end."
R.E. Peary

The white background on which the epic of polar exploration unfolds, highlights the grade of abstraction of such an abstract geographical mission.
What has lead so many men to the conquest of blank spaces which has no apparent interest? What is...and how would one represent a conquest?

Here starts an inner journey from the page to the magnetic poles.
Follow me: @aliciakopf
Process >

..........................................................................................

Pictures:

1. Conquest of the del South Pole. Roald Amundsen expedition, 14th december 1911.
2. Recognition of Robert E. Peary, the arctic explorer. E.U.A. 21st january, 1911.

http://aliciakopf.net/files/gimgs/28_3f2444311ccc77f7ed6cc19fdb241a5d.jpg
http://aliciakopf.net/files/gimgs/28_recognition-of-peary.jpg